Huisregels

Huisregels TPC Rackem

Om het spelen op ons park in goede banen te leiden heeft de vereniging een aantal baanregels vastgesteld.

Algemene regels 

 • Op het gehele sportpark geldt een rookverbod
 • Alleen leden mogen tennissen/padellen op het park
 • Op de banen bevinden zich alleen leden die aan het tennissen zijn
 • Alle leden hebben een parkonderhoudende en een controlerende taak
 • Zorg dat er geen rommel op het park ligt. Rommel deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken
 • Elke actie die kan leiden tot schade, wordt vermeden of de schade wordt zo goed mogelijk hersteld. Dus niet op de netten zitten of er overheen klimmen of springen
 • Tennis-/padeltassen zoveel mogelijk in de kleedruimtes, laat hierin geen waardevolle spullen achter

Gedragsregels

 • Storend gedrag is niet toegestaan. Tennis en padel zijn concentratiesporten en derhalve dient er een zekere rust te zijn
 • Lopen over de banen waar gespeeld wordt is niet toegestaan
 • Toeschouwers en wachtenden moeten buiten de baan blijven
 • Het ophalen van een weggerolde bal is niet nodig. Vraag gewoon aan de spelers op de aangrenzende baan om de bal terug te gooien
 • De kantinedienst wordt volgens instructie zoals deze in de kantine aanwezig is uitgevoerd
 • Indien er geen kantinedienst is zorgen de aanwezige spelers er voor dat volgens de instructie kantinedienst wordt gehandeld
 • Indien het niet lukt om op de ingedeelde kantinedienst aanwezig te zijn dan is de ingedeelde vrijwilliger verantwoordelijk voor het tijdig regelen van vervanging

Baanregels

 • Er mag alleen op de baan gespeeld worden, wanneer alle spelers in de reservering staan vermeld
 • Bij het niet voldoen hieraan, dienen de niet vermelde spelers de baan te verlaten
 • Er mag alleen gespeeld worden in sporttenue en op tennisschoenen die geschikt zijn voor de banen.
 • Na het spelen dienen zowel de gravel-, smashcourt- als padelbanen altijd gesleept te worden. NATTE Smashcourt- en padelbanen mogen NIET gesleept worden
 • Na het vegen moeten de vegers weer opgehangen worden op de daarvoor bestemde beugels. Dus niet op de grond
 • Het is niet toegestaan om over het net te stappen of over het net te springen of op het net te zitten
 • Bij vorst en opdooi mag er niet gespeeld worden

Baanregels aan het begin van het seizoen

Omdat in het begin van het seizoen de gravelbanen zeer zacht zijn, zijn er een aantal aanvullende regels op bovenstaande

 • Bij een zachte baan mag men zich niet voluit afzetten
 • Als er een gat ontstaat, moet deze direct weer met de voet worden dichtgeschoven en aangestampt
 • Is de baan echt te zacht, dan stoppen met spelen
 • Na het spelen, moet de baan geveegd worden

Baanblokkering

 • Training wordt in principe alleen op banen 3 en 4 gegeven
 • Wanneer de gravelbanen niet bespeelbaar zijn, wordt training op baan 2 gegeven
 • In de app of op de website is te zien wanneer banen niet beschikbaar zijn ivm competitie, toernooien, trainingen of werkzaamheden
 • Als de groundsman daarom vraagt, dient de baan verlaten te worden. Zijn werkzaamheden hebben een absolute voorrang

Baanverlichting

 • Alle banen zijn van verlichting voorzien
 • De verlichting van tennisbanen 1, 2, 3, en 4 zijn aan/uit te schakelen vanuit de schakelaar bij de entree. Bij de padelbanen zijn lokaal schakelaars aanwezig.
 • Als er niet meer gespeeld wordt op een baan, het licht uitschakelen

Baanreserveringen

 • Het vooraf digitaal reserveren van een baan is verplicht
 • De speelduur is 60 minuten
 • De banen kunnen tot maximaal 76 uur van tevoren gereserveerd worden.
 • Als banen gebruikt worden voor competitie, toernooien, onderhoudswerkzaamheden kunnen deze niet gereserveerd worden
 • Bij toernooien zijn doorgaans alle banen bezet, bij andere activiteiten zijn er meestal banen vrij voor de overige leden
 • Mocht je onverhoopt niet kunnen, zorg dan dat je je reservering tijdig wordt geannuleerd

Sleutel Tennispark

 • De sleutel van ons sportpark is aanwezig op de bij de leden bekende locatie. Instructies hiervan worden verstuurd via e-mail na inschrijving bij de vereniging.
 • Je opent zowel het hek als de buitendeur van de toiletten
 • Je laat de sleutel in de buitendeur van het gebouw zitten, zodat niemand er naar hoeft te zoeken
 • De laatste persoon die het park verlaat, ongeacht het tijdstip, sluit altijd af d.w.z. de buitendeur van het gebouw en het hek worden op slot gedraaid
 • De sleutels dienen vervolgens terug te worden teruggebracht naar de bij de leden bekende locatie.